AlgemeenWaarom is het controleren van mijn vaststellingsovereenkomst belangrijk?

Waarom is het controleren van mijn vaststellingsovereenkomst belangrijk?

Een werknemer kan een vaststellingsovereenkomst ontvangen van de werkgever. De werkgever wil dan van de werknemer af. Het is aan de werknemer om hier wel of niet mee akkoord te gaan. In een vaststellingsovereenkomst staan veel juridische punten opgenomen. Het is altijd belangrijk om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een ervaren jurist ontslagrecht. Het kan namelijk zijn dat er fouten staan die vergaande financiële gevolgen voor de werknemer kunnen hebben. Dit betekent dat de werknemer bijvoorbeeld geen aanspraak kan maken op een WW- uitkering vanwege een tekstuele fout in de vaststellingsovereenkomst. Ons advies is laat de vaststellingsovereenkomst controleren door een jurist ontslagrecht zodat de werknemer zeker in zijn recht staat. 

Ondertekenen of wachten?

Een werknemer ontvangt de vaststellingsovereenkomst en soms geheel onverwachts. Het gebeurt in de praktijk vaak dat een werkgever druk zet op de werknemer om de vaststellingsovereenkomst zonder controle te ondertekenen. De werkgever wil namelijk van de werknemer af en heeft de vaststellingsovereenkomst in eigen voordeel opgesteld. Dit betekent dat de werknemer in alle gevallen de vaststellingsovereenkomst zou moeten laten controleren door een jurist ontslagrecht. Het is een vrijblijvende en kosteloze dienst van een jurist ontslagrecht. Eerst de vaststellingsovereenkomst laten controleren voordat er tot ondertekening wordt overgegaan.

Waarom een Jurist ontslagrecht?

Vaak is de werknemer in vol vertrouwen van de werkgever, terwijl de werkgever altijd een tegenvoorstel verwacht van de werknemer. Een jurist ontslagrecht weet dat de werkgever vaak in eigen voordeel een vaststellingsovereenkomst opstelt. Een vaststellingsovereenkomst controleren is daarom van groot belang. Klopt de einddatum wel? Is de wettelijke transitievergoeding correct berekend? Staat u ziek gemeld en kunt u beter in dienst blijven? Er komen veel vragen naar voren tijdens een ontslag. Een werknemer is niet kundig als het gaat om een vaststellingsovereenkomst controleren. Hiervoor is expertise nodig. 

Kosteloos voor een werknemer

De vaststellingsovereenkomst controleren door een jurist ontslagrecht is kosteloos. Dit komt omdat het van groot belang is dat een werknemer wordt geholpen in een ingewikkelde kwestie als ontslag. Een werkgever wordt vaak bijgestaan door een advocaat en de vaststellingsovereenkomst is daarom vaak in eigen voordeel opgesteld. Een werknemer weet vaak niet hoe zijn eigen onderhandelingspositie is en welke rechten er zijn voor een werknemer. De werkgever heeft in de meeste gevallen een potje voor de werknemer. Het gaat om juridische bijstand voor de werknemer, zodat de vaststellingsovereenkomst controle kan worden uitgevoerd door een ervaren jurist ontslagrecht. Dit komt dan niet voor rekening voor een werknemer en de factuur wordt rechtstreeks naar de werkgever gestuurd. 

Waarom is de controle belangrijk?

In de praktijk komt het helaas vaak genoeg voor dat een werknemer snel van het probleem af wil en de aangeboden vaststellingsovereenkomst zonder controleren ondertekend. Hierdoor kan het zijn dat de werknemer geld misloopt doordat de ontslagvergoeding niet correct is berekend door de werkgever. Of er staat een tekstuele fout in waardoor het UWV geen WW- uitkering toekent. De einddatum moet namelijk correct zijn opgenomen en er moet sprake zijn van wederzijds goedvinden en geen dringende reden. Een jurist ontslagrecht kan de vaststellingsovereenkomst controleren zodat de werknemer zeker weet dat alle rechten worden gewaarborgd.

Voor jou?

Laatste berichten

Gerelateerde berichten