AlgemeenWaarom moet stikstofdepositie worden berekend?

Waarom moet stikstofdepositie worden berekend?

Stikstofverontreiniging veroorzaakt grote schade aan het milieu en de volksgezondheid. Volgens de wet moeten projecten met een stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jaar een vergunning aanvragen. Een manier om inzicht te krijgen in het stikstofgebruik is het bekijken van de stikstofvoetafdruk met behulp van een AERIUS-calculator. De calculator berekent de hoeveelheid reactieve stikstof, dat wil zeggen alle andere vormen van stikstof dan het inerte stikstofgas, die bij het project in het milieu terechtkomen. Maar dan rijst de vraag: is stikstof echt zo schadelijk tijdens de bouw? Hier volgt een beschrijving hoe stikstof gedurende de bouw terecht komt in het milieu.  

Wanneer is stikstof schadelijk?

Stikstof maakt 80% van onze atmosfeer uit en is onschadelijk, tenzij het wordt omgezet in reactieve stikstof, die een ravage kan aanrichten in het milieu. Reactieve stikstof die niet door planten wordt opgenomen, komt in het milieu terecht en verplaatst zich vervolgens door de atmosfeer, bossen, graslanden en wateren van de aarde. Dit veroorzaakt een cascade van veranderingen die het milieu schaden, met als gevolg smog, aantasting van bossen, zure regen, aantasting van de ozonlaag, algenbloei in de oceanen, verlies van biodiversiteit en een toename van het broeikaseffect. Om voornoemde reden is het belangrijk om de stikstofvoetrafdruk onder controle te houden. Laat een stikstof berekening maken door een deskundige!

Hoe vindt stikstofemissie plaats gedurende de bouw?

Het is algemeen bekend dat bouwplaatsen veel verschillende vormen van verontreiniging kunnen veroorzaken en uitstoten. De meest voor de hand liggenden zijn materiaalafval, zichtbaar stof, lawaai en trillingen. Bouw- en sloopplaatsen produceren echter ook stikstofdioxide. Het belangrijkste milieuprobleem van bouwplaatsen is de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen die de luchtkwaliteit en de klimaatverandering beïnvloeden en de gezondheid van bouwvakkers ernstig aantasten door het gebruik van dieselolie. Bouwmachines zoals graafmachines, bulldozers en elektriciteitsgeneratoren zijn verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de stikstofemissies. Op bepaalde locaties is de door hen veroorzaakte verontreiniging aanzienlijk hoger en hangt de hoeveelheid stikstof dat vrijkomt ook af van het levensjaar van de apparatuur.

Tot slot

Er zijn verschillende, door de plaatselijke autoriteiten vastgestelde, monitoringvoorschriften die doorgaans worden gebruikt om vergunningsaanvragen voor bouw- en ontwikkelingsplannen te beoordelen. Laat een stikstofberekening uitvoeren door een stikstofspecialist voordat je jouw vergunningsaanvraag indient. Dit kan je veel kosten en vooral tijd besparen, want als jouw stikstofvoetafdruk te hoog is, krijg je van de deskundige het nodige advies om jouw plan te herzien.

Voor jou?

Laatste berichten

Gerelateerde berichten